> > Comitetul director

Comitetul director este format din:


Manager - Buzatu Daniel


Director Medical - Dr.Spătaru Radu Iulian


Director Îngrijiri Medicale - Asistent - Diaconu Gladys


Director Financiar-Contabil - Economist Bata Ruxanda

Comitetul director - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.