> Ambulatoriu specialitate

Ambulatoriul Spitalului Clinic de urgentă pentru copii ,,Maria Sklodovska Curie’’ are în componentă cabinete medicale care cuprind toate specialităţile.

Conform normelor stabilite de C.A.S pacienţii vor prezenta la consultaţii urmatoarele acte:

- biletul de trimitere de la medicul de familie
- certificat de naştere / carte de identitate
- adeverinţă de asigurat - peste 18 ani

Pentru diverse informaţii şi programări, telefonul de contact este 460.42.60 sau 460.30.26 interior 201 - fişier
sau direct prin interioarele aferente fiecărui cabinet în parte.

Ambulatoriu specialitate - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.